فایل های دسته بندی فنی مهندسی - صفحه 1

پاورپوینت گچ و اندودهای گچی

پاورپوینت گچ و اندودهای گچی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اصول كنترل ، بازرسي و تحويل تاسيسات و تجهيزات مكانيكي

پاورپوینت اصول كنترل ، بازرسي و تحويل تاسيسات و تجهيزات مكانيكي

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بهينه سازي مصرف انرژي الكتريكي

پاورپوینت بهينه سازي مصرف انرژي الكتريكي

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل ورد درمورد سبکهای معماری نرم افزار

فایل ورد درمورد سبکهای معماری نرم افزار

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سبک آرت نو

پاورپوینت سبک آرت نو

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انسان ، طبیعت ، معماری

پاورپوینت انسان ، طبیعت ، معماری

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درموردمقرنس در معماری ایرانی

پاورپوینت درموردمقرنس در معماری ایرانی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درمورداقلیم گرایی و نگرش اقلیمی

پاورپوینت درمورداقلیم گرایی و نگرش اقلیمی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درموردریتم در معماری

پاورپوینت درموردریتم در معماری

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل